ماموريت افغانستان انجام شد، ديگر دليلي براي ماندن نيست


  • 1 کال دمخه (21/09/2020)
  • صدای افغان
  • 331

۲۳ ثور ۱۳۹۰ 

روزنامه آمريكايي 'وال استريت ژورنال' نوشت،با مرگ بن لادن ماموريت آمريكا در افغانستان به پايان رسيده و مبارزه با شبه نظاميان طالبان از اين پس بر عهده نيروهاي افغانستان است. 
به گزارش ايرنا، روزنامه آمريكايي 'وال استريت ژورنال' نوشت: جنگ افغانستان ديگر جنگي براي تامين منافع امنيتي آمريكا محسوب نمي شود. بلكه جنگ افغانستان حكايت شكست و ناكامي نخبگان سياسي آمريكا در رويارويي با دو واقعيت ساده و روشن است: نخست اين كه ديگر مركز تهديد تروريستي گروه القاعده در افغانستان نيست و دوم، نبرد عليه شبه نظاميان طالبان عمدتا بر عهده افغان ها قرار دارد. 
اكنون كه اسامه بن لادن در دريا خوراك ماهيان شده است،‌ آمريكا بايد تا پايان سال 2013 شمار نيروهاي خود در افغانستان را بين 15 تا 25 هزار نفر كاهش دهد، توافق با طالبان را فراموش كرده و بار ديگر توان خود را در منطقه بر سياست مهار،‌ بازدارندگي و ديپلماسي متمركز كند. 
وال استريت در ادامه مي نويسد: شايد واژه بهتري براي بيان اين موضوع وجود داشته باشد،‌اما تا حد لازم و ممكن مي توان از اين عبارت استفاده كرد كه 'ماموريت به اتمام رسيده است'. مرگ بن لادن بر اين مساله تاكيد مي كند كه عمليات گروه القاعده در افغانستان با پيچيدگي هايي مواجه خواهد بود. با توجه به حضور نظاميان آمريكايي و ماموران اطلاعاتي امريكا در افغانستان، شمار نيروهايي القاعده اكنون كمتر از 200 عضو وفاداري است كه اكنون در افغانستان هستند. تلاش براي كشتن تك تك آن ها كاري بيهوده است. لذا، ماموريت اصلي آمريكا در افغانستان به پايان رسيده است. 
در بخش ديگري از مطلب اين روزنامه آمريكاي مي خوانيم ؛ اما هدف آمريكا طالبان نيست. ميزباني طالبان از القاعده ديگر به سر آمده است يا اندك شده است. اگر طالبان آماده است نبرد خود در افغانستان را محدود كند، تلاش براي مبارزه با آن ها براي كسب مجدد قدرت در اين كشور به طور قطع امري حياتي براي آمريكا محسوب نمي شود. دليل دوم براي كاستن از اولويت استراتژيك افغانستان اين است كه از زمان حادثه تروريستي يازدهم سپتامبر،تهديد تروريست تغيير يافته است. يك دهه پيش، تهديد تروريستي عليه آمريكا در افغانستان متمركز بود اما امروزه تروريست از پاكستان، يمن، سودان، لندن يا نيويورك آمريكا را تهديد مي كند. 
وال استريت ژورنال در ادامه مي نويسد: همگان مي دانند كه ناتو نمي تواند بدون كمك پاكستان در افغانستان پيروز شود،اما به نظر مي رسد كه اسلام آباد در نظر دارد موجبات شكست ناتو را فراهم كند. دولت پاكستان تجهيزان نظامي، اطلاعاتي، پول و مكاني امن در اختيار شبه نظاميان طالبان و گروه القاعده قرار مي دهد. 
به نوشته وال استريت ژورنال، با وجود دروغ گويي ها پي در پي و بي پايان اسلام آباد درباره اين مسائل، اما تنها در همين امسال 3 ميليارد دلار كمك از آمريكا جمع آوري كرد. بايد بر اين نكته افزود كه رهبران پاكستان خود به اسامه بن لادن در خاك اين كشور پناه دادند و درباره اين موضوع دروغ گفتند. 
حقيقت زشت اين است كه واشنگتن از فقدان يك شريك افغان كه مناسب و پايدار باشد رنج مي برد. به نظر مي رسد نيروهاي امنيتي افغانستان نسبت به طالبان كمتر تمايل دارند براي ميهن خود بجنگند و كشته شوند. 
آمريكا هرگز نمي تواند غرامت كمبودها و كاستي هاي افغانستان را پرداخت كند. شجاعت و مهارت ارتش آمريكا همچنان دستاوردهاي حاشيه اي ايجاد مي كند، اما هرگز نخواهد توانست براي هميشه بين اكثريت پشتون و برادارن طالبانشان شكاف و جدايي ايجاد كند. 
واكنش افكار عمومي به اين گودال جهنم، اتمام عمليات رزمي آمريكا و ناتو در افغانستان و خروج از اين كشور تا اوايل سال 2013 است نه پايان سال 2014 كه اكنون بر روي آن برنامه ريزي شده است. اين زمان مناسبي براي افغان هاست تا خود را آماده كنند. وانگهي، بيش از 25 هزار نيروي ناتو براي مدتي در افغانستان خواهند ماند تا در امر آموزش،لجستيك، اطلاعات و عمليات ضدتروريستي به نيروهاي افغان كمك كنند. 
در بخش ديگري از اين مطلب مي خوانيم اقدامات آمريكا در منطقه مي تواند ديپلماسي آمريكا را آن گونه كه در غرب آسيا بدان نياز است بر روي روال قرار دهد. اكنون باراك اوباما بايد زنجيرهاي افغانستان را پاره كرده و تمركز خود را بر خاورميانه و چين معطوف دارد. 
در بخش پاياني مقاله وال استريت ژورنال آمده است: البته هنوز دليل مهم تري براي خروج آمريكا از افغانستان وجود دارد و آن خود آمريكا است. آمريكا نمي تواند پيش از آن كه هسته و مركز قدرت اين كشور، در آزادي و اقتصاد دچار سقوط برگشت ناپذير شود بيش از اين، زمان و منابع بيشتري براي جنگ غيرحياتي افغانستان بر باد دهد. غايت خطر براي آمريكا از دست دادن افغانستان نيست، بلكه خطر از دست دادن آمريكا است.

خبرگزاری صدای افغان