غزل

2020-09-21

د دې روانې کربلا يزيدان دا خلک دي
فرعونيان پيژنې ؟ زمونږ رهبران ؟ دا خلک دي

الميه دا ده چې ذهني غلامان دا خلک دي
د دې اولس قاتلان ټول اتلان دا خلک دي

څو حق پرست ورسره مشتو ګريوانه ولاړ دي
يه موسی چرته يې ته راشه قبطيان دا خلک دي ؟

نن په پردې جنګ کې يو ځوان خپل سکه ورور وژلې
هر سړی خاندي چې توبه افغانان دا خلک دي

پښتانه څوک دي خو په خپل رور غازيان دا خلک دی
جنتي دا خلک دي ؟ نه دوزخيان دا خلک دي

د بت شکن ابراهيم تبر مې د لاس نه اخلي
او ازر حق ګڼي د کاڼو داعيان دا خلک دي

چيناره ستا د قد نه دنګ فکر د کوم سړي دی
دا چې ټيټ ګرځي ستا په سوري روان دا خلک دي

د دېوالونو ګنګوسې اورم دروېش روښانه
چا چې په ځان کړمه اوس راشه په ځان دا خلک دي