ښاغلي تیمور شاه یرغل شعرونه

ښاغلي تیمور شاه یرغل شعرونه

یر غل د ښاغلي محصل خان زوی پر ۱۳۸۵ لمریز کال د الینګارولسوالۍ په ډاګ کلا نومي شاعرانه سیمه کې زوکړی دی .

خپلې لومړنۍ زده کړې یې په عبدالهادی ( داوي ) لېسه کې بشپړې کړې دي او اوس د کابل طب پوهنځي د معا لجوي څانګې د پنڅم کال زده کړی دی. له څلورو کلونو را په دېخوا یې شعر او شاعرۍ ته مخه کړې خو باید وو ایو چې یرغل شعر په اره مانا پېژندلی. تذ اوسه یې د خپلې مینې، درد ، عاطفې او احساس ډېرې وړانګې له خپل فکر سره تړلي او د شعر په بڼه یې د لوستونکو مخې ته ایښي دي. د یرغل شعرونه پر ښکلا ییز کیفیت سربیره له عیني او ذهني انځورونو څخه هم برخمن دي . سربیره پر شعرونو لنډکیسې، او مقالې هم لیکي، چې زیاتره یې تر هیواد دننه او بهر خپرې شوي دي

که چېرته یې تر يایه د شعر لمنه پرینښوه نو په راتلونکي کې به د هنر پر مېنه والو د شعر ډېرې رنګینۍ ووېشي