د ښاغلي سیدشاه خروټی شعرونه

د ښاغلي سیدشاه خروټی شعرونه

 

له لیـــــــــمو مــــــــــــي تر ګریوانه مزل کړلای

ډیر خوش بخته تر هر چا وای لکه اوښکه