د كوچنيانو لپاره

پښتو کتاب

  ا   انار   انا  انار  راوړي .انار  داني  لري. د انار داني سري  دي.  دانار په خوړولو سره د انسان  وينه ډېر يږي. ------------------------------------ آ   آ س آ دم خان آ س لري .&n...

ګيدړه او بڼ

يوه  ګيدړه  چي  ډيري  لوږي  وار خطا کړې وه، د يوه بڼ په لور چي له راز راز مېوو څخه ډک  وو، راغله او قصد يې  وکړ  چي بڼ ته ننوزي  او هلته  څه مېوه و خوري. د بڼ ور تړلئ وو او بڼ ته د ننوتلو هيڅ لاره نه...

توتــي

يو سړي  يو توتي درلود. کله چي به د کوره واته (وتئ ) توتي به يې  هم له ځانه سره يووړ او په يوه ځای کښي به يې ځوړند کړ. سړی به چي په کار بوخت شو، توتي به په خبرو پيل وکړ  او ورته ويل به يې ( ورځ مو په خير.)  يوه ورځ دې سړي ته ضروري...

دوې وزې

دوې وزې په يوه ډېره تنګه لاره کښي داسي سره مخامخ سوې چي هيڅ د تېرېدو ځای نه وو. نو يوه وزه په لاره کي .پرېوته او بلي وزې ډېر ورو پښه ورباندي کښېښوده او پدې توګه دواړي تيري سوې . په بل ځای کښي دوې وزې د يوه لوړ او تنګ پله د پاسه سره مخامخ سوې دوی د...