د ښاغلي غلام محمدکاماوال شعرونه

د ښاغلي غلام محمدکاماوال شعرونه

د غلام محمد کامه وال د ژوند لیک

غلام محمدکامه وال  د اول ګل  زوی، په١٣٣٣لمريزکال کې د ننګرهارولايت دکامې ولسوالۍ په اخوندکلي کې زيږ ېدلې دی لومړنۍ زده کړي ېې  داخوندکلي په ښونځي کي کړي اومنځني زده کړې يې دمراد علي صاحب په ليسې کې بشپړې کړي دعلاقې له مخې دپوليسوپه اکاډمي کي شامل اوپر١٣٥٧ل يې دافسرپه توګه دکورنيوچاروپه وزارت کې په کارپيل وکړد٦٠او٦٦کلونوترمنځ يې ددولتي دندې سره سره دديپلوم دترلاسه کولولپاره دويم ځلي دپوليسواکاډمي ته دکميسارکورس په تعقيب سره ديپلوم ترلاسه کړ٠

نوموړي دمسلکي زده کړې او وړتياله امله په مهموپوستونوکې دندې سرته رسولي پر١٣٦٧ل کال دډګروالۍرتبې ته ورسيده

کامه وال دعسکري دندې ترڅنګ دپښتوژبې له شعراوادب سره ډيره مينه درلوده،له دامله يې له١٣٦٣ل راهيسې په شعرويلوپيل کړی دی ٠

کامه وال ترعسکري هممسلکانو،دهيواد دپښتوژبي دليکولانواوشاعرانوسره ناسته پاسته اوزياته مينه لري اودهغوی په ټولوغونډواومحفلونوکې يې برخه اخيستې ده

دکـــــامــــــــه وال لــــيـــکل شـــــــوي اثـــــار

ژوبل يادونه                     چـــــــــــــــــــــــــــــــــــاپ ١٣٦٨

دزړه لـــــلمه                      شـــــــعـــــــــري ټــــــــــــولــګه

کـــــــچکول                       دلنډوکيسوټولګه نــاچاپ

دالته و ټوکي د زړه للمه شعري ټولګه  ولوالې