ښاغلۍ فاروق فردا شعرونه

ښاغلۍ فاروق فردا شعرونه

د ښاغلي فاروق "فردا" لنډ ژوندليک او نور خواږه شعرونه به په نږدې راتلونکې کې دلته ولولئ

 د ښاغلي فردا صیب څخه مننه کوم چې خپل شعرونه موږ ته راواستول او هیله لرم چې نور شعرونه او خپل ژوند لیک موږ ته راواستوي.

مننه سمسور حبیبې