جناب محمد اشرف غنی رییس جمهور!


  • 3 کاله دمخه (21/09/2020)
  • محمد علم ایزید یار
  • 1000

این تقاضای شما از مردم پنجشیر برای اخراج  کرام الدین کرام رییس پیشین فدراسیون فوتبال  در جهت تطبیق قانون در نشست نمایندگان چهل کشور و سازمان جهانی ،که مردم پنجشیر را مخالف قانون و قانونیت معرفی می کنید، در حالی که شما می دانید این مردم برای تطبیق قانون و دفاع از دولتی که ریاستش را خود بدست دارید هر روز قربانی می دهند. این اظهار نظر تان بسیار شرم آور و مایه تاسف است. 

شما چه وقت دست به اجرای قانون و عدالت زدید که مردم پنجشیر از آن جلوگیری کرد و مانع آن شد؟ 
قانون در افغانستان باید برای همه یکسان تطبیق و اجرا شود. آیا سیاست اجرای قانون در حکومت حکایت از این یکسانی و توازن دارد؟ 
آیا شما و‌دها دیسانتی دیگر غرب امدگی توانسته اید ولایت خود را که در ۱۵ کیلومتری شهر کابل قرار دارد امن بسازید و طالب و تروریست را وادار به تسلیم شدن بسازید آیا گاهی سر مردم تان این صدا را کرده اید؟ 
آیا مردم حق ندارند از شما بپرسند که چرا قریه‌، ولسوالی و ولایت خود را امن ساخته نمیتوانید؟
آیا شما دزد ها و چپاولگران ملیون ‌دالری را که از سوی شورای ملی با اسناد و مدارک به لوی سارنوالی معرفی شدند تحت پیگرد قرار دادید؟
آیا مردم حق ندارند از شما بپرسند که ۴ سال قبل طی حکم غیر قانونی حق نظارت و دست رسی تمام نهاد  ها را از گمرکات کشور قطع نمودید در گمرکات چه گذشت ؟
آیا گاهی شما از لوی سارنوالی خواستید تا پرونده فساد اخلاقی در ماحول تانرا بررسی نماید که گندش عالم را متعفن ساخت.
آیا شما قاتلان و مجرمان جنایات کشتار اعتراضات مدنی را به محاکمه کشاندید و قانون را بر آن ها تطبیق کردید؟ 
رهایی هزاران دهشت افگن قاتل مردم افغانستان از زندان ها در کجای قانون نوشته شده است؟ 
شما از مردم پنجشیر  برای قربانی های بی شمار این مردم در مبارزه علیه تروریزم و در دفاع از دولتی که ریاستش را در دست دارید، ممنون و متشکر باشید نه آنکه این  مردم را در حضور نمایندگان چهل کشور و سازمان جهان قانون شکن معرفی کنید.