لیلة القدر


  • 3 کاله دمخه (21/09/2020)
  • دسمسور ويبپاڼي اداره
  • 1828

  د روژه په وروستۍ لسیزه کې یوه شپه ده چې قرآن ورته " لیلة القدر"  او "لیلة مبارکة" ویلې دی او هغه  یې له زرو میاشتو نه بهتره  گځولی ده، د قران ارشاد دي :  « اٍنا انزلناه فی لیلة مبارکة ... » (سوره الدخان/ ۳ ) « بې شکه مونږ ( دا قرآن ) په یوه مبارکه شپه کې نازل کړی دی ».

بل ځای فر مایې   « اٍ نا انزلناه فی لیلة القدر * و ما ادراک ما لیلة القدر* لیلة القدر خیرمن الف شهر* » ( القدر  ۱- ۲- ۳) « بې شکه دا (قران ) مونږ د قدر او عظمت لرونکی شپه کې نازل کړی دی، څه پوهیږی لیلةالقدر  څه شې دی؟ هغه یوه داسی شپه ده چې له زرو میاشتو نه ډیره بهتره ده».

د لیلة القدر معنی :

د قدر دوه معنی دي : ۱ - اندازه کول، وخت ټاکل، او فیصله کول، یعنی لیلة القدر هغه شپه ده چې په هغې کې الله تعالی د هر څیز صحیح اندازه کوی،  د هغه وخت ټاکی، احکام نازلوی، او د هر څیز تقدیر مقرر وی:

 « هیها یفرق کل امرٍ حکیم * امر اً من عندنا... » ( الدخان ایات ۴ -۵) « په دې شپه کې د ټولو معاملاتو ډیري محکمې فیصلې صا درولی شی، زمونږ له خوا نه په حکم کولو سره».

بل ځای ارشاد دی :  تنزل الملٌکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر ( القدر /۴)  « په دې کې ملاتکې او روح  (جبرئیل امین ) راکوزیږی چې د خپل رب په خکم باندې د ټولو چارو سر ته رسولو لپاره راکوزیږی ».