امین بسمل


  • 3 کاله دمخه (21/09/2020)
  • قدرمنو لوستونکو!
  • 1020

د اخترپته لا نه لګي

لمونځ کوو  روژه  یو  د اختر  پته  لا نه  لګي

تورې  شپې  اوږدې  شوې  دسحر  پته لا نه لګي

وایه ملا جانه چې اختر به کله هم راشي؟

ساندې کور په کور دي نېک خبر پته لانه لګي

 تاخو وېل رویباره  چې  راځي ورته څاره لارې

لمر له غرو ورواوښت  د دلبر  پته لانه لګي

سرې سترګې دجارشم ساقي ولې پکې ځنډ کوې؟

اخوا دې خواکېږې  دساغر پته لا نه لګي

پروړې بادوي پکې غنم یوه دانه نشته

دې اتو کلو کې دثمر پته لا نه لګي

وېل چې معماران لرو وطن به  درته جلبل کړو  

تېر یې له  معماره  دخټګر پته  لانه لګي

زموږه په کوڅو کې خو دسرووینو ویالې  راغلې

لار یې ورکه کړې دمحشر پته لانه لګي

دا چې  اسرافیل (ع)له شپیله کۍ (۱)سره ویده پروت دی

پوه دی چې دنیا کې  د بشر پته لا نه لګي

دې ځنګلي وخت کې ځنګلیان  دي سره ښکر په ښکر

ځکه خو دمینې دګـودر پته لا نه لګي

خوله خو دې یوه ده خو سل ژبې دي په  شمار پکې

ډېرو ته دا ستا دکرکتر پته لا نه لګي

ما خوستا لپاره په  تن  اوربل شوم لمبه لمبه

تا ته مې کافره دځګر پته لا نه لګي

لاس او پښې تڼاکې سم او غر مې پسې پل پل کړل

ډېر پسې زهیر شوم  دګوهر (۲) پته لانه لګي

ای بسمله ستا قام  کې زره اتفاق هم نشته

شپه او ورځ قتلیږي  د رهبر پته لا نه لګي

(۱) شپېله کۍ مانا شپېلۍ

(۲) له ګــوهر څخه زما مطلب ســــوله ده