د پښتو نظم تاریخ چاپ شو

د پښتو نظم تاریخ چاپ شو


  • 3 کاله دمخه (21/10/2020)
  • 3553

د پښتو نظم تاریخ د پښتو ادب لومړۍ او دویمې دورې باندې خبرې لري. دا اثر په ۱۳۹۲ کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شوی و، دا دی د دویم ځل لپاره د ډېرو زیاتونو سره قلم خپرندويي ټولنې چاپ کړ. کتاب په انتقادي نظر لیکل شوی دی، د لیکل شويو ادب تاریخونو ځینې هغه خبرې او نظرونه چې د تامل وړ وو او نورو نویو خبرو او وضاحت ته یې اړتیا درلوده، په اثر کې بیان شوي دي.

د علم مینه والو ته یې مبارکي وایم

د قلم خپرندويي ټولنې مننه