چرا طالبان مخالف آموزش و پرورش اند؟


  • 2 کاله دمخه (01/12/2020)
  • شمس حقجو
  • 684

در رسانه های محلی ، شاهد دیدن ویدیویی از یک مکتب در منطقه دهراود ولایت ارزگان بودم ، شاید این ویدیو را بیشتری همشهریانی که در رسانه های اجتماعی بلدیت دارند دیده باشند ، اصل قصه به این گونه است که منطقه هراوود چند روز پیش  توسط طالبان تصرف شد و پس از دستگیری اعضای دارالمعلمین طالب ها به مردم منطقه اجازه تخریب ساختمان و سرقت کالاها را دادند.

کور اندیشان طالب از یک طرف  زمینه را برای سرقت هموار می کنند و از جانب دیگر مردم منطقه را تخریب فرهنگی می نمایند .

ویدیو نشان می دهد که طالبان حتی با مردم محلی برای سرقت چوکی ، میز ، دروازه و پنجره از مکتب همکاری می کنند و آنها را به خانه می برند.

هدف طالبان از این عمل چه بوده میتواند ، اولین مورد این است که طالبان کاملاً مخالف آموزش و دانش هستند و نمی خواهند کودکان ، نوجوانان و جوانان افغانستان به آموزش مدرن مجهز شوند،  طالب ها می دانند که اگر کودکان ، نوجوانان و جوانان به آموزش مدرن مجهز باشند ، دیگر از آنها برای  تخریب کشور ، کشتار مردم ، تقویت تروریزم استفاده نمی توانند .

مورد دوم اینست که به طالبان دستور داده شده است که پس از سقوط هر منطقه یا اموال عمومی یا دولتی را بدزدند یا آن را به آتش بکشند و نابود کنند، بنآ روشن است که طالبان هیچ توجیهی برای این کار ندارند ، اما آنها این کار را می کنند چون درنده گی ، خشن بودن و خشونت در خصلت شان است ، آنها همچنان از این غافل هستن که رهبران شان و خانواده های آنها در کشور های خارجی چگونه به عیش و نوش و در کدام مکاتب و پوهنتون ها به دانش مدرن میپردازند و از کدام منابع پول های هنگفت را اخذ میکنند .

 سوم ، طالبان می خواهند با گفتن اینکه این مراکز برای آموزش نامناسب ایجاد شده و اموال آنها غنیمت دانسته میشود ، با مردم محلی ابراز همدردی کنند.

خلاصه این اولین باری نیست که طالبان موسسات آموزشی را سرقت یا تخریب می کنند ، پیش از این ، در سقوط غزنی ، فراه و کندز ، آنها بسیاری از ساختمان ها را سوختاندن  و اموال را به سرقت بردند. دیده شده است که طالبان اموال عمومی را غارت میکنند و به همه مبارزانشان اجازه می دهند تا هزینه های زندگی خانواده خود را تامین کنند. طالبان برای نابودی این کشور برخاسته اند و هیچ انتظاری وجود ندارد که هیچ مکانی شما را در امان نگه دارند.

ممکن است طالبان انکار کنند که این کار را نکرده اند زیرا واکنش ها بسیار زیاد بوده و توجیهی برای این کار وجود نداشته است. اما هیچ کس با طالبان در مورد تخریب و غارت مکانهای عمومی در مناطق تحت کنترل آنها موافق نیست.

منطقه ای که تحت کنترل نیروهای دولتی بود غارت نشد ، چرا تخریب نشد ، اما در روزی که طالبان کنترل را در دست گرفتند ، در همان روز، غارت شد ، طالبان به مردم محلی دستور می دهند که دروازه ها را نیز بشکنند. و با خود ببرید . یک روز می آید که طالبان به همه چیز جواب بدهند .