دسرو ستور کلى


  • 3 کاله دمخه (21/09/2020)
  • اجمل تورمان
  • 1065

و نه و په لرو پرتو سيمو کښې يو کلی و چې کال دولس مياشتې به په کښې کاغذبادونه الوځول کيدل او دغه کاغذ بادونه به ټول د سره رنګ کاغذونو نه جوړيدل ٠ تاسې ته به حتما' پوښتنه پيدا شوې وي چې دا کاغذ بادونه نو ولې ټول د سرو کاغذونو نه جوړيدل؟ دا ځکه چې دغه کاغذ بادونه ټول يو سړي جوړول چې د سور اکا په نوم مشهور واو د سور ګل اکا سور رنګ ډير خوښ و٠ يو ورځ دکلي ماشومانو د سورګل اکا نه پوښتنه وکړه چې سور ګل اکا ستا ولې سور رنګ ډير خوښيږي؟ سور ګل اکا ورته وويل : بچو! کله چې ستاسې په عمر وم نو هغه وخت مې لا د کاغذ باد الوځولو سره ديره مينه وه ، مشر ورور مې ډير ښه کاغذ بادونه جوړول خو زما د کاغذ باد جوړول نه ول زده ، يوه ورځ مې يو سور کاغذ راوړ او خپل ورور ته مې وويل چې ماته کاغذ باد جوړ کړه، خو ورور مې راته وويل چې نه زه يې درته نه جوړوم ته يې خپله جوړ کړه ، ما ورته وويل چې لالا ؛ زما د کاغذ باد جوړول نه دي زده ، خو لالا مې وويل چې تا کله خپل ځان نه دی ازمويلی څنګه وايې چې زه کاغذ باد نه شم جوړولی، ته کاغذ باد جوړ کړه هغه به ډير ښه والوځي زما تر کاغذ بادونو هم ښه٠ ما هم د لالا ومنله او خپله مې ځان ته کاغذ باد جوړ کړ د لالا خبره مې رښتيا شوه زما کاغذ باد ډير ښه والوت او د کليوالو تر منځ د سور کاغذ باد په نوم مشهور شو ، ورسته له هغې تر ننه پورې زه د سرو کاغذونو نه کاغذ بادونه جوړوم ، کليوال يې الوځوي او زمونږ کلی له همدې کبله د سرو ستورو د کلي په نوم مشهور دی ٠ لالا مې رښتيا ويل تاسې ته هم زما وينا ده چې که له انځورګرۍ سره مينه لرئ ، له ګلانو جوړاو سره مينه لرئ او ياداسې نورو هنرونو سره نو حتما' خپل ځان وازمويئ ، ښه راتلونکې به مو په برخه وي٠