سربېره / برسېره

سربېره / برسېره


  • 9 مياشتي دمخه (17/02/2023)
  • ماهر احسانزی
  • 352

سره له دې چې ددې دواړو  کلمو توپير خورا جوت دی او تر ډېره ورباندې خلک پوهېږي، خو بیا هم په ځينو لیکنو کې د یو بل پر ځای استعمالېږي. سربېره او برسېره ځینې نور ترکیبي شکل هم لري، چې برسېرن هم پکې را ځي،

سربېره: 

د (علاوه) مانا ورکوي.

غونډې ته پر مشرانو سربېره ډېر شمېر ځوانان هم راغلي وو.

ملت سربېره پر سولې، کار، تعلیم او  د فکر بیانولو ته اړتیا لري.

ددې جملې  مانا داده چې غونډې ته پر مشرانو علاوه ځوانان هم راغلي وو او دویمه جمله هم په همدې ډول .

برسېره 

برسېره  ( له پاسه) مانا ورکوي.  برسېره د پورته کولو، ښکاره کولو / برملا کولو مانا هم ورکوي.

کتاب پر میز برسېره ایښی دی .

د کور غړو راسره د ورک شوي کتاب په را برسېره کولو کې مرسته وکړه.

په لومړۍ جمله کې د ( له پاسه ) او په دویمه کې د ښکاره کولو او پورته کولو مانا ورکوي.

زموږ په رسنیزو لیکنو نه دا چې ددې دواړو ځایونه سره ډېر نه توپيرېږي، یوه بله ستونزه داده چې د (سربېره ) پر ځای ( ترڅنګ) نا سم دود شوی دی .

د روژې په راتګ د خوراکي توکو تر څنګ کرايې هم لوړې شوې دي .

په غونډه کې ځوانانو تر څنګ تنکیو ماشومانو هم ګډون کړی وو.

دلته لومړۍ جمله داسې لیکلی شو:

د روژې په راتګ پر خوراکي توکو سربېره کرايې هم لوړې شويدي .

په غونډه کې  پر ځوانانو سربېره تنکیو ماشومانو هم ګډون کړی وو.