د اغلۍ حميده پكتيانۍ شعرونه

د اغلۍ حميده پكتيانۍ شعرونه

حميده پکتيانۍ دپکتيا لايت دسيد کرم ولسوالۍ دچينو دکلي اوسېدونکې چې اوس دپښتونخوا په زړه پېښورحيات آباد کې دژوند شپې ورځې تېروي . پنځلس کاله وړاندې دمهاجرت په ديارکې په پېښورکې زېږېدې دى.
پكتانۍ اوس مهال په حيات آبادكې په درسونوکې بوخته ده اوپه څنګ كې يې ديني زده کړې هم کوي . له شعر سره يې له کوچينوالي څخه مينه وه . کتابونه به يې لوستل دډېرو شاعرانو کتابونه به ورسره وه.
اغلې پكتانۍ سره په شعرکې خپل دتره زوى کريم هيله من مرسته کوي ،خپله کريم جان ډيرکم شعروايي خو له اغلې پكتیانۍ سره ډيره مرسته کوي.
دپكتانۍ شعرونه ورته سموي. اغلې پكتانۍ وايي چې آزاد شعر ډېر خو وركوي خو ډېر يې آزاد شعر نه دى ليكلى. اغلې پكتانۍ وايي چې يوه ټولګه يې خپرېدوته چمتوده خو تراوسه نه ده خپره شوې. چې نوم يې هم لاتراوسه دې ټولګې لپاره نه دى خوښ كړى.