غزل

2021-10-27

زه لکه په دښته کې ولاړه وچه ونه

هیلې دومره هیلې دي چې مکوه پوښتنه

 

ژوند ددې بازار په یوه لاره کې هم نشته

دومره خاموشي خو به مې ورک کړي له وطنه

 

ځمه چې وعده د بیا لیدو یې پوره شوې

بیا به راته وایي چې دا ولې دروغجنه !

 

خاورې د ولس په اننګو باندې پرتې دي

ګرځي ډلې ډلې رهبران سپینه لمنه

 

چا چې ښایستونه درته وښودل درځاره

تا له هغو سترګو نه هم ونکړه مننه