ښاغلي شاهنواز باقر شعرونه

ښاغلي شاهنواز باقر شعرونه

شاهنواز باقر !
يويشت كلن ځوان دى ، كورنى يي د شينوارو د هسكى مىنى ده ، په كوهاټ كى زيږيدلى او ستر شوى دى ، تر لسم ټولگي يي تعليم كړى دي ، مصروفيت يي ، خطاطي او انځور گري ده ،په كم عمر كى د سترى مشاهدى څښتن دى ، طبعيت ته په ځيركۍ گوري ، ناخوالى او خوښى دواړه ترى را اخلي ،دريالستيك شعر په اميل كى يي داسى پيلى چى توم وتلي شاعران ورته گوته په غاښ پاتى دي ، ځكه هغه په شعر كى ، دپخوانيو شاعرانو كليشه او سوليدلى كلمى ، پاس په تاخچه ايښي دي ، هرڅه يي نوي دي ، خوند او رنگ دواړه په كى شته ،اوس خو يويشت كلن دى ، نه پوهيږم چى د حمزه بابا عمر ته ورسيږي ، دهغه په پل به پل كيږدي او كه ترى مخكى به شي، زما د خبرو د ثبوت د پاره يي وال ته ورشى اد دهغه دشاعرى رنگينه دنيا له نيږدى نه پخپله وگورى ، خبر شوم چى كرن خان يي په خپل نوي البوم كى دده شعر هم سندره كړى دى
د دروازې نه مي پرده راښکله پټ شوم پکې
د ژمي شپه وه او په کور کې مې بړستنه نه وه
ستا انتظار وو که په ماباندې وخت نه تېرېده
چې ورنيږدې شوم په دېوال کې د سات ستنه نه وه

 

 

انجنير زهير شينواري