عادت

2020-09-21

تا سره عادت شومه، ستا ياد سره عادت شومه
ستا له دې بې پايه اعتماد سره عادت شومه

تل وم له دامونو ترييدلې او په تيښته كې
تاته رسيدلې له صياد سره عادت شومه

راكړه مولا! راكړه ماته نوُر په تاريكيو كې
چا سره په جنگ كې، له جهاد سره عادت شومه

ریږدم د قصاب د سرې چړې په تش لیدلو خو
تا په شان د مينې له جلاد سره عادت شومه

وخت رارسيدلی چې زه ترك د عادتونو كړم
غم دادی چې ترك د اعتياد سره عادت شومه

ستا د ليدو هيله ورځ تر ورځې په حسرت اوړي
داسي نامعلوم غوندې معياد سره عادت شومه

سهیلا حسرت نظیمی
22.11.2012