د سترګوکمال

2020-09-21

د مــــینـــــــــې مـــــــعرکـــه کــــې شــــه غلام دتوروسترګو
چې ســـــل کـــــارهکــــــوي هــــلـــتـــه  کــــلام د ستـــــــرګو
 
 
هـــــرڅـــــــوکـــه فا صلې وی  لیري  لارې  ورکې ،ورکې
را لنډی  تر قــــــــــــــدم   شی  په  یوه  ګام  د توروسترګو
 
 
له  غیر اوله  غــــــــــــمــــازه  که  ئې    پټه   ساتل غواړی
ریبار اوقا صد هیر کـــــــــــــــړه  شه  غلام د توروسترګو
 
 
د  ننګ او د نا موس  قــــصې ، د پوهې ، عقل  څریکې
شي  هیري  په  یو دم کــــــــې،  په  سلام  د تورو سترګو
 
 
جوړه دنیاوی   پریږده  کــــــــــــه   د ګټی   په    تلاش  ئې
د  ژوند   په  بیعه   وپیله بــــــــــــــــــــادام دتورو  ستر ګو
 
 
د  تورو   او  توپکو  زخم    روغ بــــــــه پـــــــــــه دارو  شی
تازه   په  زړه   پر هر وی تل  مدام  د تورو  ستـــــــــرګــــو
 
 
دنیا ئې  په  یوه  ایماء   چپه   شی  او  راستــــــــــه  شــــی
د  هغو  چې  په لاس  کې  دې  زمام  د تورو  ســـــترګـــو