ښاغلي صدیق ننګ شعرونه

ښاغلي صدیق ننګ شعرونه

ټـــــــــول دیـو انسانــــــــستان دبـڼ ګـــــــــــــلان یـــــو
څــــه مـــو فـرق کـــــــــه پښتانـــه کـــه تـــا جـکان یــــــو
څــــــو بــــــــه ګــــرځـــــــو بیــــــګانــه له خپله ځــــــــانه
راځــــــــــئ وپیـــــژنـــــوځـــــان چــې انســـانان یـــــــــو

نوم او تختلص : محمد صدیق ننګ
د پلار نوم: ارواښاد حاجي محمداسحق ساپی
زوکړه : ۱۳۳۴ هـــ ل ادوخیل عمرزیي لغمان
زده کړې : د روښان لیسه د لغمان مرکزد مهترلام ښار
- د ښوونکي دروزنې عالي موسسه ننګرهار
- حربې پوهنتون کابل
- د لنډې مودی زده کړي د لووف نظامي سیاسي پوهنتون اوکراین

دندې :
-د کابل د چهاراسیاب د لیسې ښوونکې
- د قلعه کاشف د متوسطې ښوونکې او سر ښوونکې کابل
- د ملي کارد افسر
- په اریانا افغان هوایي شرکت کې  چارواکی
- اوس مهال په ډنمارګ کې د پردیسي ژوند تیروي